CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Componenţa consiliului de administraţie – este formată prin efectul actelor:

– OMS nr.1884 / 05.08.2010;

– OMS nr.362 / 01.03.2011;

– Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr.144/30.10.2012;

– Adresa nr.1383/29.09.2010, Colegiul Medicilor din România;

– Adresa nr.______________2012, Uniunea Judeţeană Sanitas Timş;

– Adresa nr.813/05.11.2012, OAMMR Timiş,

cu următoarea componenţă:

 

A –   Membrii titulari:

 

 1. Ec. Vidu Agneta                         –         Membru CA – MS (DSP Timiş);
 2. Dr. Cirnicianu Ioan Traian       –         Membru CA – MS (DSP Timiş);
 3. Ec. Rusu Niculina                       –         Membru CA – MS (DSP Timiş);
 4. Ec.Benchea Karla Elfrida          –         Membru CA – CJ Timiş;
 5. Dr. Florea Claudia Anca            –         Membru CA – Colegiul Medicilor Timiş;
 6. As.med.Sas Maria                      –         Membru CA – OAMMR Timiş;
 7. As.med.Boca Angelica               –          Membru CA – Sindicatul Sanitas Timiş;

 

B –  Membrii supleanţi:

 

 1. Ec. Boacă Ioana                          –          MS (DSP Timiş);
 2. Ing.Tuca Iuliana                         –          MS (DSP Timiş);
 3. Spac Daniela                                –          MS (DSP Timiş);
 4. ing.Bucătariu Petrescu Mircea Ioan     –          CJ Timiş;
 5. Dr. Petrovic Gabrijel                  –          Colegiul Medicilor Timiş;
 6. As.med.Bucure Sas Diana          –          OAMMR Timiş;
 7. Reg.med.Pana Mirela                 –          Sindicatul Sanitas Timis

 

ROF_Consiliul de administratie